Samǝ wa!

Samǝ wa! Samǝ wa!! Samǝ wa!!!

Paɗǝa yǝ Kamwǝ nggwasama hyie-rá. Kǝ hya yǝ wǝna! Tsǝma yǝ ri?

Wǝri rá kǝ ncǝka yǝ dabwaa ndangǝ. Tsǝma ya-yǝ? Tsǝma yǝ lǝ tlǝnǝ́ ri? ‘Wǝsa wa! Kǝ sǝnata yǝ nee, wǝri nkwa kǝ ri ná? Tlawagwa, ba yǝa fǝri, tǝmbwǝri wǝri dyie bwata ra mbǝlyi kǝ fǝri, a mǝlǝlǝ hyá mwa tá jangga ba ɗafǝ wsha lǝ vǝcǝa-hyá hwǝri?

Ba yǝa sǝnata dǝwa nee, má mdie má sǝnata jangga mǝ vǝcǝa-hyá ná, mandara njǝ tlayi mǝdadaɓǝa jangga (degrees) mǝ wǝntyi vǝcǝ, tsá ka mbǝlyi, Ph.D lǝ vǝcǝ Nasarǝ ná, á tara ba mdi ndza ka Profeso, ka mdie kǝ tsǝlintǝ zhǝzhaa wsha mǝ vǝcǝa wǝntyi mbǝlyi nǝ́, tǝmwi mdie tsá ka bata.

Tǝmbwǝri tsá Kamwe, nggwasama hyie-rá, tlawagwa dye myie tǝtǝkǝ jangga lǝ vǝcǝa-myi. Na ndza ka mdi ká Dakwa, á mdi ká Ghe njǝ, á tara na ndza shǝka latǝ Fwǝ ná, á na njǝ má mdi ká Sina ná, tlagwa myie jangga vǝcǝ Mwǝ.

Tsǝ́tsǝ dǝwa, wahi mbǝlyi shǝka latǝ Mdwe, ba ká Thwǝkwi lǝ Tyǝlyi rá, ba Nkafamiya nkyahǝ lǝ Nkafa kwa tǝrǝka. Ba nggwasama shǝka pǝlyǝ Wtsǝkǝ, ba Mǝdla, nkyahǝ lǝ Ghwǝnchi, balǝ padǝa Kamwǝa tǝ hyǝa Mwǝcǝka, ba dzǝgwa tǝ Lassa; ba hyǝa ká Kyǝbaki lǝ Hǝba, ba dzǝmǝ tǝ Gwǝlantaɓa ba Song rapǝ mǝ hwie ʻYǝwǝla. Hyá kalǝ wǝ, dalǝ hǝlangǝa Kamwe tǝ mǝlǝmie bwǝbwa, ba tsá bǝbatlyǝ tǝ Nejǝriya ba zaka nkwa ndza hyá tǝ, tǝ hyǝa wdǝnya kǝrǝppi ná, tǝ yǝ vǝcǝa dǝwa, a myi kǝlǝ vǝcǝa-myi kala nga wǝntyi bwata ra mbǝlyi tǝ wdǝnya paɗǝ. Kashawa myi gǝ vǝcǝ Ntyǝngi lǝ vǝcǝ mwǝ, ba myi ɓwa vǝcǝ lǝ hankyǝ, ba tǝ shǝkwi, ba lǝ tǝ nkwa kǝ mǝlǝ tlǝnǝ́a myi dadamǝ. Ndaka jangga vǝcǝa Hyalatǝmwǝ myi hankyǝ, ba tǝ nkwa kǝ ndza dadamǝ dǝwa tazhe ba myi sǝnata mǝrǝa mǝ njǝ́ kǝratsǝ.

‘Wǝsa wa dabwaa nggwasama hyie-rá! Handa vǝcǝa-rá dye! Mandǝrǝ kǝ ntsǝntsǝkwǝlǝ na, mwa, ndǝrǝ kǝ ‘yi mtsǝhǝ ntsǝkwǝlǝ na ná, atǝ jangga ɓeshi, mandara na má sǝnata jangga lǝ vǝcǝ Mwǝ mǝ́ ná, má kǝ atǝ jangga na ɓeshi ná, ndasǝkǝ va shǝka ná, na nata nee, wǝri na kǝ tǝtǝkǝvǝ, a na ndza ka mdi kǝ tǝtǝkǝtǝrǝshǝ tǝ́ wǝntyi kwavatǝ nga má sǝnata tsǝ́!

Má má na lǝ wsha kǝ tǝtǝkǝ jangga tsa ná, ndaka sǝkǝ na yǝwi hyá kwa mpya kǝ mǝlǝ tlǝnǝ́a mbǝrǝ Dlǝparamǝa Hyalatǝmwǝ mǝ Mwǝcǝka, kwa hwǝnkwa kǝ ja asibitie bwa. Ba myi zǝzitǝ nee, má wdǝnya tsá beshi nǝ, lǝ jangga ba ɗafǝ wsha dzǝtǝ kǝma njǝ. Hǝmǝ wa vǝcǝa mǝ ghi dandǝrǝa. A ba yǝa mǝlǝtǝ kala tsá kǝ rá gǝtǝ tsǝ́ má yǝa dzǝgǝ gǝ nee, “Á ndana handa vǝcǝa dagwamaa,” ǝkwǝ yǝ.

ʻWǝsa wa dabwaa ndangǝ!
Yǝra dagwama-rayǝ,
MARK ZIRA DLYAVAGHI KWAGA
(Translator Kamwe Bible Translation Project)